فرش 12 متری کد  011
فرش 12 متری کد  011
فرش 12 متری کد 011
فروشگاه: فرش نادری
تخته
دسته بندی: 0 فرش
توضیحاتمشخصاتنظرات

فرش 700 شانه 2550 تراکم واقعی ضد حساسیت 12 متری 3800000 تومان 9 متری 2850000 تومان 6 متری 1900000 تومان 1.5*2.25 1050000 تومان