ست سه تیکه پسرانه
ست سه تیکه پسرانه
ست سه تیکه پسرانه
فروشگاه: پوشاک سان کیدز
عدد
توضیحاتمشخصاتنظرات

جنس بلوز تترون نخی خارجی، تاپ پنبه، شلوارک لی، تن خور فوق العاده شیک، کیفیت تضمینی، سایز ۳۵ -۴۰-۴۵، سایز ۳۵: پهنای تاپ ۲۷ -قد تاپ ۳۵ /پهنای بلوز ۳۰ -قد ۳۵ &قد شلوارک ۲۸، سایز ۴۰: پهنای تاپ ۲۹ -قد تاپ ۴۰ /پهنای بلوز ۳۱.۵ -قد ۴۰ &قد شلوارک ۳۰، سایز ۴۵: پهنای تاپ ۳۳ -قد تاپ ۴۶ /پهنای بلوز ۳۵ -قد ۴۵ &قد شلوارک ۳۵